การที่คนรักไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ณ วันที่เราไม่ได้อยู่กับคนรักเนื่องจากระยะทางอะไรหลายๆเหตุปัจจัย ลองคิดในแง่ดี นั่นอาจจะทำให้เราได้ใช้เวลาลองคิดทบทวน อยู่กับตัวเองมากขึ้น ความสุข ความทุกข์มันขึ้นอยู่กับที่ใจเราคิดว่าเราคิดแบบไหนและสุข เราคิดแบบไหนแล้วทุกข์ ทุกข์เพราะเขาไม่ได้มาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลา ทุกข์เพราะเราไม่ได้คุยปัญหากัน ทุกข์เพราะเรามองที่ตัวทุกข์แล้วเรากำจัดมันออกไปไม่ได้ ณ วันนี้เวลานี้ หากเราไม่ได้อยู่กับเขาก็ให้มองในแง่ดีว่าเรามีเวลาให้ตัวเราเอง เรามีเวลาได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราว่าเราจะให้มันเดินไปทางไหน เราเป็นคนกำหนดเส้นทางของชีวิตเราไม่ใช่เหรอ ดังนั้นเราก็ต้องพร้อมและยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นคนขีดเส้นทางเดินนั้น   ณ ช่วงเวลาที่เราใช้เวลากับเขานั้น เราทำดีกับเขามากน้อยแค่ไหน ลองนั่งทบทวนดู ว่าเราได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือยัง ชีวิตมันไม่ได้มีแค่ความรักในเชิงชู้สาวด้านเดียว มันยังมีด้านอื่นให้เรารักด้วย รักพ่อ แม่ รัก เพื่อน รักคนที่เราใช้เวลากับเขา ณ เวลานั้น ด้วย และอย่าลืมให้เวลากับตัวเองและรักตัวเองด้วยนะ